Home Fund Sp. z o.o. nie prowadzi biura stacjonarnego, działając w modelu no office. Jeśli chcesz się z nami skontaktować – napisz:

e-mail: kontakt@homefund.pl

Home Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. przy ul. Juliusza Słowackiego 30/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723837, numer NIP: 7712898780, numer REGON: 369726410, kapitał zakładowy: 5,000.00 zł wpłacony w całości.

nr konta (mBank): 12 1140 2004 0000 3102 7787 2506